It is a modern tool of the flight, which besides of diverse characteristics: low operating cost, special flight facilities... today is the safest method of flying in the world! Gyrocopter does not want to be a substitute for either airplane or helicopter however demonstrates her exceptional ability in several areas The biggest producers of the flight (sport or pleasure) are seeking as many people around the globe to learn fly as they could. We now offer this in a much more secure way.

Este un aparat modern de zbor, care pe lângă caracteristicile lui de utilizare diversificată, pret de functionare scăzut, zbor special, astăzi este instrumentul de aviaţie cel mai sigur din lume! Gyro nu se vrea înlocuitor nici pentru avion şi nici pentru elicopter, şi totuşi îşi demonstrează "capacitatea" excepţională în mai multe domenii, precum şi facultăţile deosebite atât pe durata zborurilor din timpul serviciului, cât şi pe durata zborurilor de plăcere. Marii producători din domeniul zborurilor sportive sau de plăcere (Cessna, Piper, Beechcraft etc.) caută ca tot mai mulți oameni să învețe să zboare. Noi vă oferim acum această oportunitate intr-o formă mult mai sigură.

4WHO?

- Who wants to be a hobby pilot and not a sport pilot

- Who wants to spend a good chunk of time flying with a Gyrocopter and above all wants to feel safe.

- Who wants to travel not only to well-known distances but also wants to take part in smaller or larger sfits.

- Who does not like solitude, therefore from time to time and would gladly take with him passengers, a friend, girlfriend, a child, a pilot, or a business partner.

- Who knows that sooner or later should exceed country borders, either alone or with someone, and and meet other aircrafts.

- Who wants to fly not only in summer but during the whole year.

- Who do not wants to be a slave to gyro, so servicing should possibly trouble free.

PENTRU CINE?

- Pentru cel care practică pilotajul din hobby şi nu vrea să devină pilot sportiv.

- Pentru cel care vrea să-şi petreacă o bună bucată din timp zburând şi înainte de toate vrea să se simtă în siguranţă.

- Pentru cel care doreşte să parcurgă nu doar distanţele bine cunoscute, ci îşi propune să ia parte la tururi mai mici sau mai mari.

- Pentru acela care nu preferă singurătatea, drept urmare din când în când şi-ar lua cu plăcere alături de el un prieten, o prietenă, un copil, un partener de afaceri etc.

- Pentru cel care ştie că, mai devreme sau mai târziu, trebuie să depăşească şi hotarele țării, fie singur, fie cu cineva, alăturându-se unui grup (unde, bineînţeles, nu sunt numai Gyrouri).

- Pentru cel care vrea să se bucure de hobbyul lui nu doar în zilele calde de vară, ci pe parcursul întregului an.

- Pentru cel care nu vrea să devină sclavul aparatului său, iar servicul, reparația să nu fie o problemă semnificativă.

SAFETY
ABOVE ALL

Flight safety has always been the main objective of developers. This was done of course in line with achieving the other objectives (speed, takeoff and landing distance, number of passengers, weather conditions). Due to Gyrocopter's Revolutionary principle, safety results from flight principle the Gyrocopter is the safest aircraft in the world. Unlike the two other possibilities of flight: classic airplane and the helicopter, it is said that the danger can be induced. The most important thing that the hobby equipment's producers and sellers don't like to talk about is the forced landing. Gyrocopters need only 0-5m landing roll.

SIGURANTA
INAINTE DE TOATE

Siguranţa zborului a fost întotdeauna obiectivul principal al dezvoltatorilor. Acest lucru s-a realizat, bineînţeles, în acord cu îndeplinirea celorlalte obiective (viteza, distanţa de decolare şi de aterizare, condițiile meteo). Datorită principiului revoluţionar al Gyrocopterului, SIGURANŢA rezultă din autorotaţie, ceea ce face ca el să devină cel mai sigur aparat de zbor din lume. Spre deosebire de celelalte două posibilităţi de zbor clasice, avionul şi elicopterul, se spune că pericolul poate fi indus doar printr-o eroare intenţionată. Cel mai important lucru, despre care producătorilor şi vânzătorilor de aparate destinate hobbyului nu le place să vorbească, este reprezentat de aterizările forţate. Gyroul are nevoie de o suprafaţă de numai 0-5m pentru aterizare.

TECHNICAL DATA

Occupants:

Empty Weight:

MTOW:

Engine:

Power:

Propeller:

Min. Speed:

Cruising Speed:

Max. cruising speed:

Max. speed:

T.O. Distance:

Landing Distance:

Fuel Consuption:

Fuel Capatity:

Max. Range:

Max. Endurance:

2

310 kg

450-560 kg

Rotax 912/RST

122-135 HP

KASPAR 3BL-VP

65 KM/H

140 KM/H

175 KM/H

210 KM/H

50-100 M

0-5 M

18-22 L/H

85 L

550 KM

4H